خبرنگاران یارگیری فعالان مشاغل خراسان شمالی از دانش آموزان در سایه کرونا

به گزارش مجله سی نوا، بجنورد- خبرنگاران- حضور دانش آموزان مناطق محروم خراسان شمالی در کلاس های مجازی، شکننده شده است و شرایط خاص ناشی از شیوع کرونا سبب شده است تا ترک تحصیل در مدارس استان بیشتر شود.

خبرنگاران یارگیری فعالان مشاغل خراسان شمالی از دانش آموزان در سایه کرونا

از وبسایت ویکی پدیا دیدن نمایید.

صبح مثل روزهای دیگر، لباس های تیره و روغنی اش را به تن کرده تا به محل کار برود و مثل هر روز از مقابل مدرسه اش گذر می کند. مدرسه سوت و کور است، اما در دلش غوغاست، کرونا مدارس را تعطیل و نداشتن گوشی او را از کلاس درس جدا کرده است.

شیوع کرونا سبب شد تا یارگیری کارگاه ها و مشاغل مختلف از میان دانش آموزان بیشتر شود، سوق یافتن آموزش به فضای مجازی خیلی از دانش آموزان را از حضور در کلاس درس بازداشته است.

کرونا که آمد خیلی از هم کلاسی هایش پز گوشی های هوشمند را به هم می دادند، برخی، از همان زمان که آموزش به فضای مجازی کوچ کرد، تبلت در اختیار داشتند، برخی هم تبلت را عیدی گرفته بودند اما او سال تحصیلی گذشته را در حسرت داشتن گوشی سپری کرد.

تابستان که در یکی از مکانیکی ها مشغول کار شد، نقشه ها کشیده بود که با پولی که جمع آوری می کند، تبلت بخرد و مثل همشاگردی هایش وارد برنامه شاد شود، اما با بی مهری روزگار، پول جیبش کم رمق تر از آن بود که شادش کند، توان خرید تبلت را نداشت، یکی دو هفته که از مهرماه گذشت، دیگر قید درس و کلاس را زد.

پول جیبش کم رمق تر از آن بود که شادش کند، توان تامین تبلت را نداشت، یکی دو هفته که از مهرماه گذشت، دیگر قید درس و کلاس را زد

کرونا و ترک تحصیل دانش آموزان

بیش از سه ماه از سال تحصیلی گذشته است، در این مدت تاثیر کرونا در عرصه آموزشی خراسان شاقتصادی بیش از پیش نمایان شده است.

در این سال تحصیلی کرونایی، برخی از دانش آموزان به علت نداشتن گوشی و یا تبلت، قید درس و کلاس را زده اند. برخی هم به کاری مشغول شده و از حضور در کلاس بازمانده اند.

مادر یک دانش آموز بجنوردی در این باره به خبرنگار خبرنگاران گفت: پسرم با گوشی پدرش در برنامه شاد حضور داشت و یکی 2 هفته ای درس می خواند اما درس خواندش تنها به شب ها محدود شده بود، پدرش روز مشغول کار بود و گوشی را در اختیار پسرم قرار نمی داد.

رعنا روحانی گفت: غیبت های طولانی پسرم در کلاس های آنلاین، سبب شد تا انگیزه او به ادامه تحصیل فروکش کند.

وی اضافه کرد: بیکاری پسرم در روزها به مذاق شوهرم خوش نمی آمد، پسرم از همان روزهای اول سال تحصیلی به اصرار پدرش، در یک صافکاری مشغول به کار شد و به تدریج قید درس و کلاس را زد.

وی گفت: این شرایط، خوشایند پدرش است، از اینکه به اقتصاد خانواده کمک می شود، راضی است، پدرش می گوید شب ها را برای درس خواندن اختصاص دهد، اما خستگی کار، فرصت درس خواندن را گرفته از این رو درس را رها کرده است.

این مادر بجنوردی اضافه کرد: پدرش می گوید معنا ندارد پسر 13، 14 ساله صبح در خانه بیکار باشد، باید به کاری مشغول شود، شب ها درس بخواند، اما خستگی زیاد ناشی از کارکردن دیگر نایی برای پسرم نمی گذارد.

پدر می گوید معنا ندارد پسر 13، 14 ساله صبح در خانه بیکار باشد، باید به کاری مشغول شود، شب ها درس بخواند، اما خستگی زیاد ناشی از کارکردن دیگر نایی برای پسرم نمی گذارد

تعمیرگاه ها به جای مدرسه

دبیر مجمع فرهنگیان ایران اسلامی در خراسان شاقتصادی هم با تاکید بر اینکه شیوع کرونا ترک تحصیل دانش آموزان را افزایش داده است، گفت: ترک تحصیل دانش آموزان بیشتر در خانواده های روستایی و یا حاشیه شهرها، که به لحاظ اقتصادی ضعیف هستند مشاهده می شود، این خانواده ها فرزندان خود را در صافکاری ها و یا مکانیکی ها به کار گماشته اند تا کمکی به اقتصاد خانواده باشند.

علی قلی زاده گفت: بسکمک از دانش آموزان در روستاها و یا نقاط حاشیه ای شهرها به علت نداشتن گوشی نتوانسته اند وارد برنامه شاد شوند، برخی از دانش آموزان هم به اشتغال در کارگاه های مختلف روی آورده اند.

وی اضافه کرد: شیوع کرونا سبب شده تا اقتصاد خانواده ها تحت تاثیر قرار گیرد و در این شرایط بچه ها و نوجوانان برای تامین مخارج زندگی، راهی بازار کار شده اند و سر از تعمیرگاه ها درآورده اند.

این فرهنگی بجنوردی گفت: بسکمک از خانواده ها، نرفتن به مدرسه را بیکاری می دانند و بیکاری پسر 12 یا 13 ساله شان در خانه را برنمی تابند.

شیوع کرونا سبب شده تا اقتصاد خانواده ها تحت تاثیر قرار گیرد در این شرایط بچه ها و نوجوانان برای تامین مخارج، راهی کار شده اند و سر از تعمیرگاه ها درآورده اند

شمار زیاد غایبان کلاس های آنلاین

قلی زاده گفت: در مدارس حاشیه شهر، خیلی از دانش آموزان در شاد حضور ندارند و یا اگر وارد برنامه شاد شده اند در بسکمک از روزها غایب هستند، شمار غایبان کلاس های آنلاین در این مدارس زیاد است.

وی یکی دیگر از آسیب های آموزش آنلاین را ناآشنا بودن معلمان با این شیوه آموزش بیان کرد و گفت: خیلی از معلمان با آموزش در فضای مجازی آشنایی خوب و کاملی ندارند، این امر در ترک تحصیل دانش آموزان موثر بوده است.

وی شرح داد: آموزش معلمان در فضای مجازی، صرفا سخنرانی است و سخن راندن پایین ترین کیفیت و بازخورد را در روش های تدریس دارد، معلمان در تولید محتوای درسی در فضای مجازی ابتکار و نوآوری ندارند.

دبیر مجمع فرهنگیان ایران اسلامی در خراسان شاقتصادی گفت: تولید محتوای درسی برای آموزش در فضای مجازی بسیار وقت گیر است و انرژی زیادی نیاز دارد، معلمان ما هنوز با تولید محتواهای مناسب برای آموزش در فضای مجازی بیگانه اند.

فقر و ترک تحصیل دانش آموزان

یکی از معلمان هم در این باره گفت: مسائل اقتصادی و ممانعت والدین به علت فقر اقتصادی، علت اصلی ترک تحصیل دانش آموزان در این استان است، البته امسال که به علت کرونا، مسائل اقتصادی خانواده ها بیشتر شده، ترک تحصیل هم بیشتر شده است.

وی که خود را غلام روحانی معرفی کرد، با بیان اینکه خانواده ها فرزندان خود را به کار گماشته اند تا کمک کار تامین معیشت خانواده باشند، گفت: جذب دانش آموز دوره متوسطه در کلاس درس، به سادگی دوره ابتدایی نیست، برای جذب دانش آموزان در دوره ابتدایی اهرم هایی در نظر گرفته شده و حمایت دستگاه های مختلف وجود دارد اما در دوره متوسطه برای جذب دانش آموزی که به شغلی مشغول شده، اهرمی وجود ندارد.

کرونا و افزایش ترک تحصیل دانش آموزان متوسطه

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش وپرورش خراسان شاقتصادی هم گفت: امسال شمار دانش آموزان بازمانده و یا ترک تحصیل در استان اندکی بیشتر شده است که این افزایش به علت شیوع کرونا و سوق دادن آموزش به فضای مجازی است.

سیدمحمد سیدی گفت: دسترسی نداشتن دانش آموزان به گوشی هوشمند و یا تبلت سبب شده تا برخی از این بچه ها و نوجوانان از تحصیل بازبمانند و درس خواندن را رها کنند.

وی اضافه کرد: اکنون 65 تا 70 درصد از دانش آموزان دوره متوسطه در استان، وارد برنامه شاد شده و از آموزش در این فضا بهره مند هستند.

وی با بیان اینکه امسال هزار و 429 نفر از دانش آموزان متوسطه اول در کلاس های درس حضور نیافتند که نیمی از آنان معادل 711 نفر مربوط به گذر تحصیلی یعنی پایه ششم به هفتم است، گفت: با تلاش های اجرا شده، 65 نفر از این دانش آموزان جذب شدند و اکنون هزار و 364 نفر شامل 641 دختر و 723 پسر هنوز در کلاس های درس حضور نیافته اند.

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش خراسان شاقتصادی گفت: بیشترین ترک تحصیل در میان دانش آموزان روستا و حاشیه شهر مشاهده می شود و علت آن شرایط اقتصادی، ازدواج دختران، اشتغال به کار و مسائل اقتصادی است.

بیشترین ترک تحصیل در میان دانش آموزان روستا و حاشیه شهر مشاهده می شود و علت آن شرایط اقتصادی، ازدواج دختران، اشتغال به کار و مسائل اقتصادی است

وی اضافه کرد: امسال هزار و 239 نفر از دانش آموزان متوسطه دوم در شاخه نظری ترک تحصیل کرده اند که از این تعداد تا به امروز 122 نفر جذب شده اند و پیگیری برای جذب هزار و 117 نفر ادامه دارد.

سیدی گفت: امسال هزار و 291 نفر از دانش آموزان هنرستانی هم در مدارس حضور نیافتند که 101 نفر مربوط به هنرستان های فنی و حرفه ای، 303 نفر کاردانش و 887 نفر مربوط به مدارس راه دور است.

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش خراسان شاقتصادی اعلام کرد: با اقدامات اجرا شده اکنون شمار دانش آموزان تارک تحصیل در هنرستان ها به 750 نفر کاهش یافته است.

وی گفت: برای جذب دانش آموزان در دوره ابتدایی، اهرم های قانونی و تکلیف برای نهادها و دستگاه های مختلف گذاشته شده است اما این اهرم ها برای جذب دانش آموزان بازمانده از تحصیل در دوره متوسطه وجود ندارد از این رو کار جذب مشکل تر است.

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش خراسان شاقتصادی اضافه کرد: از نهادهای مختلف و مسوولان ارشد استان انتظار می رود در زمینه جذب دانش آموزان بازمانده از تحصیل دوره متوسطه حمایت لازم را داشته باشند.

بازگشت 275 دانش آموز ابتدایی به مدرسه

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش خراسان شاقتصادی گفت: امسال 275 نفر از دانش آموزان دوره ابتدایی که ترک تحصیل کرده بودند به مدرسه بازگردانده شده و جذب آموزش شدند.

عصمت بدخشان گفت: امسال هزار و 157 نفر دانش آموز دوره ابتدایی استان ترک تحصیل کرده و کلاس درس را رها کرده بودند که با تلاش های اجرا شده، شماری از آنان به کلاس درس بازگشته اند.

امسال هزار و 157 نفر دانش آموز دوره ابتدایی استان ترک تحصیل کرده و کلاس درس را رها کرده بودند که با تلاش های اجرا شده، شماری از آنان به کلاس درس بازگشته اند

وی با بیان اینکه 319 نفر از دانش آموزان لازم التعلیم استان که ترک تحصیل کرده بودند، مشکل یادگیری داشته اند اضافه کرد: 158 نفر از این تعداد که تربیت پذیر هستند به بهزیستی معرفی شدند تا نسبت به خدمات رسانی به این افراد اقدام شود، مابقی هم به آموزش و پرورش استثنایی معرفی شده اند.

176 نفر مهاجرت کردند

بدخشان گفت: 161 نفر از دانش آموزان ابتدایی استان امسال به دیگر استان ها و 15 نفر به خارج از کشور مهاجرت کرده اند که از لیست دانش آموزان استان حذف می شوند.

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش خراسان شاقتصادی گفت: سه نفر از دانش آموزان استان به علت بیماری صعب العلاج نتوانسته اند در کلاس درس حضور یابند.

وی گفت: فقر اقتصادی سبب شده تا 46 نفر از دانش آموزان ابتدایی استان از مدرسه بازمانده و ترک تحصیل کنند، در این زمینه نهادهای مختلف بویژه کمیته امداد امام خمینی(ره) وظیفه دارند تا نسبت به اقدامات حمایتی از این قشر، برنامه ریزی داشته باشند.

ازدواج دانش آموزان

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش خراسان شاقتصادی اضافه کرد: امسال 9 نفر از دختران به علت ازدواج، تحصیل را رها کرده اند که چهار نفر در بجنورد، یک نفر در راز و جرگلان، 2 نفر در شیروان و 2 نفر در مانه و سملقان بوده است.

بدخشان گفت: امسال یک نفر دانش آموز در راز و جرگلان در مدرسه دینی جذب شده و 2 نفر هم در شهرستان اسفراین در مدرسه مسجدمحور جذب شده اند، البته این مدرسه مسجدی با ورود فرمانداری اسفراین برچیده شد اما هنوز این 2 نفر در مدارس آموزش و پرورش جذب نشده اند.

وی اضافه کرد: 111 نفر از دانش آموزان تارک تحصیل دوره ابتدایی استان شناسایی نشده اند و نشانی نیز از آنان در دست نیست، آدرس اولیه که اداره کل ثبت احوال ارائه داده به شناسایی دانش آموز منجر نشده است و از این رو تلاش داریم تا با همکاری اداره کل ثبت احوال، نشانی سایر اقوام نزدیک آنان شناسایی شود تا بتوانیم این افراد را جذب کلاس درس کنیم.

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش خراسان شاقتصادی گفت: پارسال پوشش تحصیلی در دوره ابتدایی 98.5 درصد بود اما امسال پوشش تحصیلی به 98.8 درصد رسیده است.

بیش از 104 هزار دانش آموز در مدارس دوره ابتدایی خراسان شاقتصادی تحصیل می کنند.

180 هزار دانش آموز در بیش از 2 هزار آموزشگاه خراسان شاقتصادی زیر نظر 14 هزار نفر معلم تحصیل می کنند.

باز هم از جلوی در بسته مدرسه گذر می کند، صدای هیاهوی بچه ها در گوشش می پیچد، صدای زنگ مدرسه با صدای دلخراش دستگاه فرز و دریل ها آمیخته می شود. گام هایش او را به تعمیرگاه می کشاند اما پای دلش در مدرسه است.

منبع: ایرنا
انتشار: 21 بهمن 1399 بروزرسانی: 21 بهمن 1399 گردآورنده: cinava.ir شناسه مطلب: 1076

به "خبرنگاران یارگیری فعالان مشاغل خراسان شمالی از دانش آموزان در سایه کرونا" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "خبرنگاران یارگیری فعالان مشاغل خراسان شمالی از دانش آموزان در سایه کرونا"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید