درباره تیم مجله سی نوا

از اینکه با مجله سی نوا همراه شدید خوشحالیم، ما در مورد موضوعاتی همچون: آخرین اخبار جهان و ایران، مجله تحولات آسیا، اقتصاد مدرن، آخرین رویدادهای خبری ورزشی، مجله المپیک و ورزش، رویدادهای علمی و ورزشی بحث خواهیم کرد.