دستگیری سرپل اصلی جریان سلطنت‌طلبی در داخل کشور

محبوبیت 0/5 بازدید 131
0
0
138 روز قبل, 131 بازدید
سرپل اصلی جریان سلطنت‌طلبی در داخل کشور که در راستای ایجاد اغتشاشات تلاش می‌کرد، دستگیر شد. متهم که کیمیا نام دارد با مدرک سیکل توانسته بود در اتاق فکر جریان سلطنت‌طلبی نفوذ کند.

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

امارگیر سایت