مجموعه برنامه خرم شهر - 7 این قسمت : تاک؛ مؤسسه تاک

محبوبیت 0/5 بازدید 133
0
0
139 روز قبل, 133 بازدید
این مجموعه برنامه به دنبال نشان دادن تصویر کلی از فقر و فقرزدایی در کشور از ابتدای انقلاب اسلامی تا امروز است.

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

امارگیر سایت