مجموعه برنامه خرم شهر این قسمت : کوچک زیباست؛ باشگاه کشاورزان جوان

محبوبیت 0/5 بازدید 83
0
0
170 روز قبل, 83 بازدید
این مجموعه برنامه به دنبال نشان دادن تصویر کلی از فقر و فقرزدایی در کشور از ابتدای انقلاب اسلامی تا امروز است. این قسمت : کوچک زیباست؛ باشگاه کشاورزان جوان

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

امارگیر سایت