مستند دیپلماسی دریایی

محبوبیت 0/5 بازدید 14
0
0
5 روز قبل, 14 بازدید
این مستند به اقتدار دریایی ایران در آب های بین المللی در جهت تامین امنیت منافع ملی با استفاده از دیپلماسی دریایی می پردازد.

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

امارگیر سایت