مجموعه برنامه آن سوی غبار این قسمت : آژانس بین المللی انرژی اتمی

محبوبیت 0/5 بازدید 70
0
0
171 روز قبل, 70 بازدید
این مجموعه برنامه به آشنایی با نحوه شکل گیری و قدرت یافتن نهادهای سری و قدرتمند جهانی همانند بانک جهانی، یونسکو، شورای حقوق بشر، آژانس بین المللی انرژی اتمی و... می پردازد که با سیاست ها و برنامه های استراتژیک خود عقاید، عواطف، سلایق و عمیق ترین لایه های شخصیتی مردم و دولت ها را تحت تاثیر قرار می دهند. هدف آنها تغییر سبک زندگی مردم از طریق کنترل اذهان عمومی (امپراطوری رسانه ای در دنیا، قاچاق بین المللی مواد مخدر و... ) برای تشکیل یک جامعه همگن و یکنواخت جهانی می باشد. این قسمت : آژانس بین المللی انرژی اتمی

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

امارگیر سایت