استفاده از تکنیک "دروغ بزرگ" برای رسیدن به مقصد "سازش"

محبوبیت 0/5 بازدید 49
0
0
77 روز قبل, 49 بازدید
دروغ هر چه بزرگتر باشد، باور آن برای مردم راحت تر است...

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

امارگیر سایت