برخی از گناهان مثل حسد، کبر و... مزرعه معصیت است

محبوبیت 0/5 بازدید 48
0
0
136 روز قبل, 48 بازدید
استاد فاطمی نیا برخی از گناهان مثل حسد، کبر و... مزرعه معصیت است

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

امارگیر سایت