برخی از گناهان مثل حسد، کبر و... مزرعه معصیت است

محبوبیت 0/5 بازدید 71
0
0
253 روز قبل, 71 بازدید
استاد فاطمی نیا برخی از گناهان مثل حسد، کبر و... مزرعه معصیت است

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

امارگیر سایت