برخی از گناهان مثل حسد، کبر و... مزرعه معصیت است

محبوبیت 0/5 بازدید 33
0
0
65 روز قبل, 33 بازدید
استاد فاطمی نیا برخی از گناهان مثل حسد، کبر و... مزرعه معصیت است

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

امارگیر سایت