پاسخ رهبر انقلاب به طرفداران مذاکره با ترامپ

محبوبیت 0/5 بازدید 91
0
0
320 روز قبل, 91 بازدید
بعضی نسخه دیگری را تجویز می کنند، می گویند تسلیم شویم تا دشمن علیه ما موزیگری نکند ...

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

امارگیر سایت