اگر هنوز نمی دانید غائله ۱۸ تیر سال ۷۸ چه بوده است، این ویدئوی ۶ دقیقه ای را ببینید!

محبوبیت 0/5 بازدید 61
0
0
125 روز قبل, 61 بازدید
اگر هنوز نمی دانید غائله ۱۸ تیر سال ۷۸ چه بوده است، این ویدئوی ۶ دقیقه ای را ببینید! چه شد که رهبری گفت: اگر عکس من را هم پاره کردند، سکوت کنید!!؟

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

امارگیر سایت