شناسایی، مراقبت، پایش وانهدام هدف پدافند خط مقدم دفاع از حیثیت، موجودیت و آبروی کشور است

محبوبیت 0/5 بازدید 57
0
0
126 روز قبل, 57 بازدید
شناسایی، مراقبت، پایش وانهدام هدف پدافند خط مقدم دفاع از حیثیت، موجودیت و آبروی کشور است

تبلیغات

تبلیغات

هیچ نظری ثبت نشده است.

تبلیغات

امارگیر سایت