ادعاهای عجیب یک خلبان: برخی شرکت های هواپیمایی خلبان را مجبور میکنند با وجود نقص فنی پرواز را انجام دهد/

محبوبیت 0/5 بازدید 51
0
0
126 روز قبل, 51 بازدید
ادعاهای عجیب یک خلبان: برخی شرکت های هواپیمایی خلبان را مجبور میکنند با وجود نقص فنی پرواز را انجام دهد/یک هواپیما بدون ترمز شماره سه، به مدت سه هفته در حال پرواز بود!

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

امارگیر سایت