ادعاهای عجیب یک خلبان: برخی شرکت های هواپیمایی خلبان را مجبور میکنند با وجود نقص فنی پرواز را انجام دهد/

محبوبیت 0/5 بازدید 62
0
0
222 روز قبل, 62 بازدید
ادعاهای عجیب یک خلبان: برخی شرکت های هواپیمایی خلبان را مجبور میکنند با وجود نقص فنی پرواز را انجام دهد/یک هواپیما بدون ترمز شماره سه، به مدت سه هفته در حال پرواز بود!

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

امارگیر سایت