امام خمینی: بايد نقايص را گفت لكن روی هم رفته بايد همه امور را بسنجيم

محبوبیت 0/5 بازدید 17
0
0
5 روز قبل, 17 بازدید
امام خمینی: بايد نقايص را گفت لكن روی هم رفته بايد همه امور را بسنجيم

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

امارگیر سایت