امام خمینی: بايد نقايص را گفت لكن روی هم رفته بايد همه امور را بسنجيم

محبوبیت 0/5 بازدید 98
0
0
189 روز قبل, 98 بازدید
امام خمینی: بايد نقايص را گفت لكن روی هم رفته بايد همه امور را بسنجيم

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

امارگیر سایت