حـاج محمود کریمى سینه زنی زمینه شـهادت امــام موسى کاظـم (ع) اردیبهشــت مــاه ١٣٩٦

محبوبیت 0/5 بازدید 942
0
0
283 روز قبل, 942 بازدید
داروى هر درد ما از دم تو می رسد/ حک شده بر سینه یا باب حوائج مدد/ می رود از زندانش با بدن بی جانش ارض و سما گریانش/ دختر یتیمش می زند صدایش می رسد صدای گریه ی رضایش ... سینه زنی زمینه شـهادت امــام موسى کاظـم علیه السلام هیـــــأت رایـــة العــــباس عـــلیه الســلام با مـداحـى حـاج محمود کریمى شـنبه ٢ اردیبهشــت مــاه ١٣٩٦

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

امارگیر سایت