این فیلم به زبانی ساده بیان میکند چرا آمریکا به ما حمله نمیکند!

محبوبیت 0/5 بازدید 161
0
0
202 روز قبل, 161 بازدید
این فیلم به زبانی ساده بیان میکند چرا آمریکا به ما حمله نمیکند! قدرت عجیبی که ما در دنیا داریم

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

امارگیر سایت