این فیلم به زبانی ساده بیان میکند چرا آمریکا به ما حمله نمیکند!

محبوبیت 0/5 بازدید 174
0
0
289 روز قبل, 174 بازدید
این فیلم به زبانی ساده بیان میکند چرا آمریکا به ما حمله نمیکند! قدرت عجیبی که ما در دنیا داریم

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

امارگیر سایت