دکتر حسن عباسی:آهای مسئولی که میگی مرگ بر آمریکا و انگلیس چرا پسر و دخترت تو آمریکا و انگلیس اند؟!

0
0
10 روز قبل, 26 بازدید
آهای مسئولی که میگی مرگ بر آمریکا و انگلیس چرا پسر و دخترت تو آمریکا و انگلیس اند؟! تهران / ١٩ بهمن ٩۶

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات