دکتر حسن عباسی:آهای مسئولی که میگی مرگ بر آمریکا و انگلیس چرا پسر و دخترت تو آمریکا و انگلیس اند؟!

محبوبیت 0/5 بازدید 124
0
0
101 روز قبل, 124 بازدید
آهای مسئولی که میگی مرگ بر آمریکا و انگلیس چرا پسر و دخترت تو آمریکا و انگلیس اند؟! تهران / ١٩ بهمن ٩۶

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

امارگیر سایت